Spolek Tatra Heritage ve spolupráci se svými partnery pravidelně pořádá rozličné akce, věnované minulosti, současnosti a budoucnosti značky Tatra. O připravovaných akcích vždy v předstihu informujeme prostřednictvím našich webových stránek a sociální sítě Facebook.

plánované akce

Program dalších akcí je předmětem jednání.

uskutečněné akce

Tatra: Ve znamení výročí, 9. září 2017, Lešany a Praha, Česká Republika

V Začátkem měsíce září jsme podnikli v pořadí již 7. tematickou exkurzi, věnovanou oslavě letošního 120. výročí zahájení výroby automobilů v Kopřivnici a připomínce 70. výročí startu Ing. Hanzelky a Ing. Zikmunda na jejich první cestu vozem Tatra 87 a 50. výročí dokončení prvního exempláře úspěšné řady těžkých nákladních vozidel Tatra 813.

Program akce otevřela skupinová prohlídka Vojenského technického muzea Lešany. Zde jsme se za odborného výkladu průvodce seznámili s historií vojenství na našem území a kromě mnoha zajímavých exponátů rovněž chronologickou řadou převážně nákladních automobilů a speciálních aplikací vycházejících z užitkových vozidel značky Tatra. Zvýšené pozornosti se dočkaly především stroje vzniklé a založené na výrobcích kopřivnické automobilky, pro kterou jsou dodávky vozidel obranným složkám podnes významnou a prestižní součástí výrobního programu. V expozici jsme si proto důkladně prohlédli modely Tatra 27b, 92, 111, 128, 805, 815 a samozřejmě Tatra 813, jejíž první kus byl dokončen v roce 1967. Po závěrečném pohovu jsme se rozešli ke svým vozidlům, na nichž jsme v mírovém tempu vyrazili k Národnímu technickému muzeu v Praze.

Celý článek

V druhé části programu nás přivítala dopravní hala Národního technického muzea, obsahující kromě bezpočtu jedinečných strojů nejrůznějších kategorií rovněž ucelený soubor pěti osobních automobilů značky Tatra, požívajících statutu národní technické památky. Jmenovitě se jedná o dochovaný vůz Präsident, historicky první automobil vyrobený původní kopřivnickou vozovkou, dále lidový model Tatra 11, tedy první aplikaci tatrováckého podvozku se vzduchem přímo chlazeným motorem, futuristický klenot Tatra 77, světově první sériový automobil proudnicové koncepce, majestátní limuzínu Tatra 80, jediný sériový československý dvanáctiválec a současně exemplář prvního československého presidenta Tomáše Gariggue Masaryka, a konečně slavný model Tatra 87, nejslavnější osobní automobil kopřivnické značky a zároveň původní vůz cestovatelské dvojice H+Z. Výklad průvodce byl na náš požadavek věnován především této skupině vozů, kterou si účastníci mohli z bezprostřední blízkosti prohlédnout a zdokumentovat. Po skončení prohlídky jsme se zblízka seznámili rovněž s Tatrou 77, s níž na exkurzi se svou rodinou dorazil přítel našeho spolku a současně jeden z letošních hostů Ing. Pavel Kasík.

K závěrečné části programu jsme následně usedli do salonku přímo budově muzea, kde jsme předali slovo vzácným hostům v rámci trojice přednáškových a besedních bloků. Úvodního z nich se ujal Ing. Pavel Kasík, který nám přiblížil znovuzrození krátce předtím zhlédnutého exempláře vozu Tatra 77, stejně jako příběh jeho vítězství z kalifornského Pebble Beach (2014) a německého Dycku (2017). Výjimečný automobil se úspěšně dostává do hlubšího povědomí znalců historických automobilů, což nás těší…

Jako druhý z hostů, kteří přijali naše pozvání, vystoupila PhDr. Magdaléna Preiningerová. Kurátorka archivu H+Z při Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně představila poslání a služby instituce a následně faktograficky a obrazově shrnula první cestu Ing. Hanzelky a Ing. Zikmunda do Afriky a Jižní Ameriky. Velmi zajímavý, jakkoliv zřejmě tendenční, byl originální snímek o výsledcích tovární demontáže jejich Tatry 87.

Třetím příspěvkem završil náš program vynikající český fotograf Vladimír Cettl, autor tradičních kalendářů o rezivějící kráse vozů značky Tatra. Prostřednictvím vybraných ukázek nám prezentoval svůj stále probíhající projekt, dokumentující všechny dochované a dostupné exempláře Tatry 77. Stranou však nezůstaly ani již dříve dokončené fotografické cykly, věnované kupříkladu letectví.

Poděkování: (Národní technické muzeum, za ochotnou a vstřícnou součinnost při realizaci setkání v jeho prostorách; Vojenské technické muzeum Lešany, za individuální prohlídku expozice nákladních vozů; Ing. Pavel Kasík, za příjezd, ukázku a výklad o rekonstrukci vozidla Tatra 77; PhDr. Magdalena Preiningerová (Archiv H+Z, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně), za výklad o první cestě J. Hanzelky a M. Zikmunda do Afriky a Jižní Ameriky; Vladimír Cettl, za výklad nejen o dokumentárním projektu vozidel Tatra 77.
TOMÁŠ TOMEČEK: 100% TATRA, 17. 9. 2016, Kopřivnice

V polovině měsíce září uspořádal náš spolek v pořadí již 6. tematickou exkurzi, věnovanou české soutěžní legendě Tomáši Tomečkovi. Připravený jednodenní program se poté jeho očima ohlédl za 30 lety pravidelné účasti a výsledků značky TATRA na dálkových a vytrvalostních soutěžích.

Místem konání se letos opět stal areál továrního polygonu v Kopřivnici, kde jsme si nejdříve v pohodlí nového prezentačního centra v údivu vyslechli osobní zážitky Tomáše Tomečka, spojené se začátky továrního týmu. Vyprávění nám přiblížilo nejen vzácnou atmosféru, provázející první starty, ale také nejrůznější úskalí, kterým bylo v zájmu kýženého úspěchu nutné čelit. Momenty, které důvěrně známe z tisku a televize, podané formou jeho vlastní zkušenosti nám doslova ožívaly před očima a jakkoliv byly spojeny především s horkým pískem, nejednou z nich mrazilo v zádech.

Celý článek

Po společném obědě, kde jsme na vyprávění navázali formou besedy, se naším cílem stalo zázemí stáje Tom Racing, kterým nás její pilotující zakladatel důkladně provedl. Komentář podaný ke každému vozu, motoru, kabině a součásti potvrdil, že příprava na soutěže je celoroční záležitostí a nelze při ní opomenout žádnou maličkost. Se zájmem jsme si proto prohlédli pod plachtou odpočívající vůz TATRA 805, připomínající truck trialové začátky. Cenné zkušenosti při nich získané se totiž později dočkaly zúročení při Rallye Paris-Dakar, Rallye Dakar a Africa Eco Race na cestě za vynikajícími výsledky a vítězstvími.

Tradičním vrcholem exkurze bylo svezení, a to soutěžním speciálem TATRA 815 DAKAR 2T0R45. Písečná bouře na kolech hnaná vpřed silou 750 koní, dosažených ze vzduchem přímo chlazeného dvanáctiválce T930 představila zkušební vozovky ve zcela nové perspektivě a přiblížila současně fyzickou náročnost rychlé jízdy nákladním vozem po nezpevněných cestách. Předváděcí jízdy úspěšného oranžového sportovce navíc doprovázela přítomnost asistenčního vozu TATRA 815 Balai 2, který v průběhu závodů neméně úspěšně asistuje všem posádkám v potížích.

Zůstáváme našemu hostiteli vděčni za vřelé přijetí, poutavý výklad a mimořádný zážitek a přejeme mnoho úspěchů na cestě za cílem dalších ročníků velmi náročných a přesto krásných soutěží, na které hrdě vyráží pod heslem „100% TATRA“!

Více informací naleznete v případě zájmu na: www.tomastomecek.cz.

Poděkování: Tatra Trucks a.s, za možnost využití prezentačního centra a továrního polygonu (www.tatra.cz).
Exkurze: 50 let od prvního startu na Severní smyčce, 12.9.2015, Kopřivnice

V polovině měsíce září podniklo naše sdružení v pořadí již pátou tematickou exkurzi, věnovanou méně známé části historie produkce osobních vozidel spojenou s účastí na sportovních podnicích. Hlavním téma se stalo nasazení soutěžních verzí vozů Tatra 603 při slavném Marathon de la Route, od jejichž premiéry na německém okruhu Nürburgring letos uplynulo právě 50 let.

Jednodenní exkurzi zahájila v dopoledních hodinách společná návštěva kopřivnického technického muzea a probíhající výstavy zaměřené na předválečné sportovní úspěchy vozidel značky Tatra. Účastníci si rovněž ve stálé expozici za odborného výkladu našeho vstřícného průvodce prohlédli řadu závodních speciálů včetně tréninkového vozu Tatra 603 B5 a samozřejmě původní trofeje z podniku Marathon de la Route.

Celý článek

Povzbuzeni tradicí motoristického sportu hosté vzápětí svižně vyrazili na okružní jízdu po trati bývalého Štramberského okruhu. Cestou se k početné koloně vozidel připojil pan Jiří Procházka, vnuk někdejšího továrního pilota Aloise Marka, který po vzájemné domluvě překvapil zúčastněné příjezdem v původním soutěžním vozu Tatra 603 GT. Přirozenou ozdobou našeho startovního pole se rovněž stala zlatavá Tatra 87 pana Aleše Maralíka.

Štramberská silniční trať se v minulosti stala dějištěm jízdních zkoušek a soutěžního nasazení vozů Tatra 603. V průběhu naplánované zastávky si proto přítomní zblízka prohlédli místa známá z dobových fotografií. Vzhledem k účasti trojice vozidel Tatra 603 navíc získali příležitost k jedinečné retrospektivě, kterou se stala jejich společná fotografie na místě původního startu.

Zakončením dopoledního a posilněním k odpolednímu programu se stal společný oběd spojený s neformální besedou s našimi hosty, k nimž se připojil syn dalšího z továrních jezdců, pan Stanislav Hajdušek. Rozhovor jsme vedli například o soukromém životě soutěžních jezdců, náročnosti rekonstrukce vozu Tatra 603 ve specifikaci pro skupinu B5 či mediálně známé účasti na festivalu rychlosti v britském Goodwoodu.

Dějištěm poslední části připraveného programu se stal zkušební polygon mateřské automobilky, kde se hostům podrobně představil oranžově zbarvený soutěžní vůz Tatra 603 B5 v provedení ročníku 1967. Všichni zúčastnění vzápětí okusili jedinečné svezení na klopeném oválu továrního polygonu, provázené dech beroucím zvukem agregátu s ejektorovým chlazením.

V přímé spolupráci s výrobcem byla přistavena rovněž dvojice vozidel ze současného programu značky, jmenovitě TATRA 815-7 8x8 a TATRA 158 PHOENIX 6x6 EURO 6. Zvláště pro pamětníky legendárních vojenských a civilních modelů bylo seznámení s novými řadami velkým překvapením…

Závěr exkurze tradičně zpestřila malá soutěž o tematickou cenu, následovaná netradičním rozloučením, odpovídajícím na četné poznámky o topenářské práci při výrobě výfuků na vozu Tatra 603 B5…

Sportu zdar!

Poděkování: Technické muzeum Tatra o.p.s, za komentovanou prohlídku expozice a účast pověřeného zástupce při dopolední části programu (www.tatramuseum.cz); Tatra Trucks a.s, za možnost využití továrního polygonu a přistavení nákladních vozidel k předváděcím jízdám (www.tatra.cz); Jiří Procházka, za osobní účast, výklad a přistavení vozu Tatra 603 GT (http://t603-marathon.tatraportal.sk); Stanislav Hajudšek, za osobní účast, výklad, přistavení a předváděcí jízdy vozu Tatra 603 B5 (www.tatra603team.cz).
Josef Sodomka: Mistr elegance, 13. - 14. 9. 2014, Vysoké Mýto

V polovině měsíce září uskutečnilo naše sdružení v pořadí čtvrtou tematickou exkurzi. Víkendovou akci jsme věnovali pozoruhodnému životnímu příběhu a bohatému odkazu předního československého karosáře Josefa Sodomky, od jehož narození letos uplynulo právě 110 let.

Přestože původní program doznal organizačních změn, nabídl účastníkům mnoho zajímavého. Neformální zahájení exkurze proběhlo již v průběhu sobotního večera, kdy ke společnému stolu zavítal náš vzácný host, a to vnuk slavného vysokomýtského rodáka pan Petr Dvořák. Tématem vzájemného rozhovoru se stal především osobní a rodinný život Josefa Sodomky. Pozornost vzbudily četné autentické materiály a fotografie. Svojí účastí podpořil večerní posezení rovněž Ing. Jan Černý, zástupce Společnosti přátel Carrosserie Sodomka, který poutavé vyprávění doplnil historickými údaji a zdokumentovanými příběhy obdivovaných vozů.

Celý článek

Nedělní program otevřelo oficiální setkání v hotelovém areálu, po němž se hosté přesunuli ke správní budově Iveco Czech Republic a.s., nástupci závodů Karosa Vysoké Mýto, respektive podniku Carrosserie Sodomka. Zde nás přivítali zástupci oddělení marketingu, které program celé návštěvy dokonale připravilo. Mimořádně zajímavá prezentace představila firemní filozofii, konstrukční řešení a prodejní výsledky spolu stržním zastoupením na domácím a evropském trhu. Pozoruhodný byl vhled do vzájemných vazeb podniků v rámci celého konsorcia, které svou produkcí pokrývá bezpočet souvisejících oborů. Praktickou částí návštěvy se stala prohlídka výrobního závodu, kde jsme porozuměli výrobnímu procesu od surových polotovarů až po finální montáž. Další krok vedl na zázemí expedice, odkud účastníci vyrazili na zkušební jízdu zbrusu novým autobusem vysokomýtské produkce.

Ze současnosti jsme zavítali zpět do minulosti, přesněji do nově otevřeného Muzea českého karosářství. Průvodcem se nám stal člověk z nejpovolanějších, přítel našeho sdružení a zároveň kurátor moderně řešené expozice Ing. Jan Černý, s nímž se ubytovaní hosté setkali již během sobotního večera. Muzeum spojené s městským informačním centrem spojilo několik původně oddělených objektů různého stáří ve vzdušný a přesto útulně působící prostor. Zrak návštěvníka potěší mimo jiného řada vozidel, často vyrobených v nejvýše jednotkách exemplářů. Poznání rozšíří četné a podrobně popisované nástroje používané při výrobě kočárů a později karoserií spolu s jejich maketami. Zájem vzbudí také audiovizuální instalace, které často představují dosud nepublikované fotografické materiály.

Středem našeho zájmu se zde stal kabriolet na podvozku Tatra T600 Tatraplan, zapůjčený Technickým muzeem Tatra v Kopřivnici. Mimořádně elegantní vozidlo platí za konstrukčně vrcholnou a želbohu poslední práci před změnou politického zřízení země. Podrobný výklad na žádost vstřícně přijatou vedením kopřivnického technického muzea poskytl jeho zástupce a kurátor pan Radim Zátopek. Komentář osvětlil dech beroucí návrat vozu a názorné ukázky přiblížily zajímavé detaily celokovové karoserie.

Na pamětnou návštěvy příjemného prostředí obdrželi naši hosté krásné dárkové tašky. Dle pokynů vedení města, zastoupeného při vzájemném jednání starostou Ing. Josefem Součkem, je pečlivě připravilo Informační centrum Vysoké Mýto, příkladně vedené Ing. Petrem Kovářem.

Poslední částí programu se stala návštěva Regionálního muzea Vysoké Mýto. Zde je garážován pravděpodobně neslavnější výrobek Carrosserie Sodomka, dvoumístný kabriolet Aero 50 Dynamik. Zajímavostí budiž, že vozidlo bylo v termínu konání akce vymístěno na veteránskou přehlídku konanou na renesančním zámku Litomyšl. Zásluhou přesných pokynů ředitele muzea PhDr. Radima Urbánka jsme se však příjezdu dočkali zanedlouho po našem příchodu, a to vzdor technické závadě vzniklé při zpáteční cestě. Modře zbarvená karoserie splývavých tvarů zanechala přítomné ve svorném údivu, čímž zvláště při letošním výročí potvrdila, že v otázce elegance dosáhl její tvůrce naprostého mistrovství.

Závěr akce zpestřila tradiční losovací soutěž o tematické ceny. S prvním místem obdržel výherce sestavený, detailně provedený model vozu Aero 50 Dynamik z dílny VV Model Františka Večerníka. Druhé místo se kvůli témuž modelu v rozloženém stavu dočkalo přídomku „malý karosář“. S třetím místem byl spojen dárkový certifikát k nákupu našeho trička s motivem TATRIS. Všichni hosté samozřejmě obdrželi dárkové tašky, jako obvykle připravené ve spolupráci s TATRA TRUCKS a.s.

Josef Sodomka je z hlediska estetického pojetí odborně uznáván pro svůj rukopis oslavující elegantní linie, do nichž oblékl řadu vozidel domácích a zahraničních značek. Proslulá je rovněž viditelná kvalita řemeslného zpracování, která jeho podniku Carrosserie Sodomka přinesla mezinárodní věhlas. Těší nás, že jsme se měli možnost osobně přesvědčit, že se na výše uvedeném ani s odstupem sedmi desetiletí nic nezměnilo!

Poděkování: Petr Dvořák, vnuk Josefa Sodomky, za přijetí pozvání a večerní besedu; Kateřina Meňházová, manažerka oddělení marketingu Iveco Czech Republic a.s., za vstřícné jednání a přípravu programu návštěvy (www.iveco.com/czech); Ing. Josef Souček, starosta město Vysoké Mýto, za osobní podporu příprav a konání akce (www.vysoke-myto.cz); Ing. Petr Kovář, ředitel Muzea českého karosářství a Informačního centra Vysoké Mýto, za spolupráci při zajištění komentované prohlídky expozice a přípravu dárkových tašek (www.muzeumkarosarstvi.cz; www.infocentrum.vysoke-myto.cz); PhDr. Radim Urbánek, ředitel Regionálního muzea Vysoké Mýto, za vstřícné přistavení vozu Aero 50 Dynamik (www.muzeum-myto.cz); Ing. Lumír Kaválek, ředitel Technického muzea Tatra, za spolupráci při organizaci akce a vyslání pověřeného zástupce (www.tatramuseum.cz); Ing. Jan Černý, kurátor Muzea českého karosářství a zástupce Společnosti přátel Carrosserie Sodomka, za spolupráci při organizaci akce a komentovanou prohlídku expozice; Radim Zátopek, kurátor Technického muzea Tatra, za komentovanou prohlídku vozu T600 Sodomka; František Večerník, zakladatel VV Model, za bezprostřední přípravu a dodání modelu Aero 50 Dynamik (www.vvmodel.cz), TATRA TRUCKS a.s, za připravené dárkové tašky (www.tatra.cz).
Tatra: Značka mnoha tváří, 14. - 15. 9. 2013, Brno

Třetí tematická exkurze pořádaná naším sdružením přiblížila rozličné a často méně známé tváře značky Tatra. Dějištěm víkendové akce se stalo naše domovské město Brno, zastoupené v seznamu světového kulturního dědictví funkcionalistickou vilou Tugendhat. V průběhu dvoudenního programu se živého připomenutí dočkala osobní, nákladní, autobusová, tramvajová a letecká doprava společně s účastí v motoristickém sportu. Stejně jako v předchozích letech se hosté dočkali rovněž několika překvapení…

Celý článek
Sobota

Sobotní část programu otevírá příjezd účastníků k hlavní bráně Masarykova okruhu. K údivu hostů přijíždí rovněž Tatra 613 Prezident, zapůjčená Technickým muzeem Tatra v Kopřivnici. Parkování v areálu nám umožní přejít k hlavní budově, kde zahájíme prohlídku zázemím slavné trati, bez vážnější hydrometeorologické újmy. Pozornost na sebe okamžitě poutá okolní ruch, zvuk motorů a vůně paliva. Podzimní cena města Brna, do jejíhož zákulisí nám svolení ředitele závodu umožnilo nahlédnout, před chvílí odstartovala. Exkurze začíná promítáním, následuje komentovaná prezentace věnovaná startům závodních speciálů značky Tatra. Dále nás čeká návštěva tiskového centra, stanoviště komentátorů, časoměřičů a centrálního dispečinku. Program končí společnou projížďkou po obslužné komunikaci, při níž první hosté okusí pohodlí zadních sedadel Prezidentu. Vítaná je rovněž možnost zhlédnout část závodu. Vzápětí poté se kolonou po trati původního okruhu přesouváme do centra jihomoravské metropole.

Vozidla necháváme bezpečně zaparkovaná v hotelu a provázeni sluncem kráčíme k výkladní skříni funkcionalismu, vile Tugendhat. Po oficiálním přivítání jdeme zhlédnout kabriolet Tatra 75. Vlastní pojetí luxusu nám budova předvádí už na terase, odkud nabízí fascinující výhled na město. Zásluhou netradičního pojetí architekta Ludwiga Miese van der Roheho se z ulice vchází do nejvyššího patra. Prohlídka, během níž následně sestupujeme jednotlivými poschodími, dává možnost obdivovat stavbu, která sice nevyniká zdobností, zato je pomníkem detailu. Dech nám bere pohled z obývacího pokoje do přilehlé zahrady párem stažených oken. V ní prohlídku zakončíme společnou fotografií a zvolna se připravíme k odjezdu na společnou večeři.

Ke stolu nás odváží autobus Karosa ŠM 11 ze sbírek Technického muzea v Brně, náhrada za autobus Tatra 500 HB, který z technických důvodů není v provozu. Karosa přesto budí ve městě zaslouženou pozornost a cestující nestačí mávat. Zanedlouho přijíždíme do loděnic Dopravního podniku města Brna, odkud přecházíme do restaurace. Klid rezervovaného salonku, chutné tříchodové menu a přátelská atmosféra. Před samotnou plavbou nás však jako překvapení čeká prohlídka samotné loděnice, v níž na rekonstrukci čeká jedno ze starších plavidel poháněné motorem tramvaje T3. Chvíle nerušeně strávené na palubě lodi a hladině ozářené svitem měsíce, žhnoucí ohniště a lampiony na březích, pohled na majestátní siluetu hradu Veveří a přípitek s občerstvením na zpáteční cestě sobotní část programu nenuceně uzavírají.

Neděle

Slunečné nedělní ráno začíná setkáním za hotelovými garážemi, kde mají hosté opět příležitost okusit cestování Prezidentem. V koloně přijíždíme k autobusové a tramvajové vozovně Dopravního podniku města Brna, kde se k nám vzápětí přidává průvodce. Za poutavého výkladu zvolna procházíme areálem, kupříkladu mycími linkami, výpravnou, stanovištěm údržbářů či dílnami. Dozvídáme se o servisních úkonech, četnosti prohlídek a neposledně historii vozovny. Největší pozornost věnujeme legendární tramvaji T3. Zajímavé je zjištění, že ze všech stávajících řad patří trvale k nejspolehlivějším. Prohlídku zakončí mimořádná projížďka světoznámou tramvají po obslužné komunikaci a současně druhá společná fotografie. Příjemně naladěni míříme k další zastávce.

Vystupujeme v areálu depozitáře Technického muzea v Brně. Šedá mračna dávají bývalému vojenskému prostoru příznačnou atmosféru, okořeněnou hlavní tanku mířící do našich tváří. Přicházíme v míru, za což jsme vzápětí odměněni otevřením vrat a pohledem na autobus Tatra 500 HB. Jak se říká, když nepřijede horský bus k Tatrovákovi, musí přijet Tatrovák k horskému busu. V běžně nedostupném prostředí máme příležitost obdivovat se výsledku patnáct let trvající renovace. Z každého úhlu září autobus novotou, z osmiválcového motoru čiší síla, interiér láká k usednutí a pracoviště řidiče k cestě na zasněženou chatu. S polednem však nezadržitelně přichází čas vrátit se do hotelu ke společnému obědu.

Po lahodně vydatném jídle sdělujeme hostům další překvapení. Přednáška Ing. Jiřího Krále věnovaná stavbě prototypu Tatra 613 Prezident, příspěvek našeho sdružení k letošním oslavám 40. výročí prvního představení v praxi posledního osobního modelu značky. Připravená prezentace podává svědectví rovněž o dalších projektech, na nichž se svým otcem, slavným českým designérem Václavem Králem pracovali. Shodujeme se, že tvář Prezidentu patří v celé modelové řadě k nejhezčím a těšíme se, až za námi vyjede z garáží.

Závěrečná část programu nás vede ke zdejšímu mezinárodnímu letišti. Návštěva začíná přehlídkou vozidel Tatra, která se sjíždějí přímo před našima očima. Za chvíli již vedle sebe stojí Tatra 613 Runway tester, Tatra 815 TPL, Tatra 815 CAS a Tatra 815 CAPL. Všechna vozidla si můžeme prohlédnout, zdokumentovat a samozřejmě odzkoušet. Směřujeme k řídící věži, kde máme celé letiště jako na dlani. K naší radosti po dlani právě projíždí Tatra 815 TPL. Dozvídáme se vše o řízení letového provozu, způsobu komunikace mezi věží a pilotem, modelových situacích a nástrahách počasí. Vzápětí máme příležitost živě zhlédnout hladké přistání letounu Airbus. Přecházíme do příletové a odbavovací haly, kde vládne čilý cestovní a obchodní ruch. Statistická data potvrzují známé tvrzení, že formát není otázkou velikosti. S hlavou v oblacích míříme zpět k hlavní bráně.

Rozloučení tradičně předchází losovací soutěž. Vzhledem ke třetímu roku existence sdružení hosté soutěží o celou trojici cen, které losem Ing. Jiřího Krále zanedlouho znají své šťastné výherce. Zkrátka ovšem nepřichází ani ostatní účastníci. Všichni hosté dostávají pamětní list, obsáhlou dárkovou tašku a pánové nádavkem luxusní vázanku s motivem Tatra 87.

Těšíme se na shledanou příští rok!

Zvláštní poděkování: Ing. Jiří Král, za osobní účast a připravenou přednášku; Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s, za přistavení vozidla Tatra 613 Prezident; Automodrom Brno, a.s., za mimořádnou prohlídku zázemím; Technické muzeum v Brně, příspěvková organizace, za dopravu historickým autobusem a přijetí v dílnách; Dopravní podnik města Brna, a.s., za prodlouženou plavbu lodí, mimořádnou prohlídku loděnic, prohlídku vozovnou a přistavení tramvaje T3; Letiště Brno, a.s., za mimořádnou prohlídku zázemím a přistavení vozidel značky Tatra; Zádruha 1900, s.r.o., za pánské vázanky s motivem Tatra 87; Tatra Trucks, a.s., za dárkové tašky s propagačními materiály.
Exkurze: Hasičská zbrojnice Lidická, 8. 12. 2012, Brno

Začátkem prosince jsme s naším sdružením navštívili hasičskou zbrojnici na Lidické ulici v Brně, která svému účelu po úpravách slouží již od dvacátých let minulého století. V roli průvodce přivítal člen hasičského sboru, který úvodem přiblížil fungování integrovaného záchranného systému, způsob předávání hlášení o mimořádných událostech a situace, které jsou profesionální hasiči schopni řešit. Dozvěděli jsme se rovněž, kolik posádek drží stálou službu, kolik vozidel má posádka na starost, kolik příprav předchází každému zásahu a kolik času uplyne od poplachu k výjezdu. Převážnou většinu času jsme strávili prohlídkou rozsáhlého vozového parku, sestávajícího ze speciálů pro záchranné práce, likvidaci rozličných havárií a hašení požárů. Své místo v garážích má rovněž trojice vozidel Tatra 815. Ve dvou případech se jedná o cisternové stříkačky v provedení 6x4, třetím vozem je automobilový jeřáb v provedení 6x6. Závěrem nás potěšilo kladné povědomí o moderních speciálech Tatra 815-7. Pevně proto věříme, že je ve službách hasičů budeme vídat stále častěji…

Děkujeme našemu průvodci za velmi zajímavou prohlídku a přejeme všem členům hasičského sboru úspěšný návrat z každého zásahu!Tatra MTX V8: Z pera Krále českého designu, 25. a 26. 8. 2012, Lány

Dvoudenní tematická exkurze pořádaná naším sdružením v průběhu posledního víkendu měsíce srpna splnila naše předsevzetí a stala se zdrojem nového poznání a zajímavých zážitků. Hlavním tématem několik měsíců připravované akce se stala osobnost a nezaměnitelný tvůrčí rukopis předního českého designéra, konstruktéra, ilustrátora a kantora pana Ing. Václava Krále. Dvoudenní program vzdal hold jeho pozoruhodnému životnímu příběhu a zároveň málo známé části historie kopřivnického výrobce, s níž se v několika časových obdobích protíná. Vzhledem k místu konání se program exkurze vrátil rovněž k počátkům samostatného československého státu, zosobněného prvním prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem.

Celý článek
Sobota

Účastníci exkurze se začátkem slunečného sobotního odpoledne setkávají v areálu muzea sportovních vozů. Krátce před čtrnáctou hodinou se po krátkém zahájení společně vydávají do lánské expozice muzea Tomáše Garrigue Masaryka. Před zahájením rozšířené prohlídky pokládají členové sdružení kytici k jezdecké soše prvního československého prezidenta. Pozoruhodné je, že tato socha bývá často kritizována, a to za povolené otěže v rukou jezdce a hřebcovu skloněnou hlavu. Odborným výkladem vedená prohlídka pokračuje v pamětní síni Alice Garrigue Masarykové a Českého červeného kříže. Návštěvu minulosti uzavírá zastavení u obdivuhodně prostého památníku rodiny Masarykových na lánském hřbitově. U vstupu do zámeckého parku se hostů ujímá pan Ing. Martínek, bývalý ředitel křivoklátské lesní správy. Pod jeho vedením se neotřelou formou seznamují s bohatou historií lánského panství a zahájením reprezentativního užívání zámku. Procházku okolním parkem následně obohatí řada osobních zážitků z dlouholeté praxe. Do hotelu se všichni účastníci vracejí příjemně unaveni a po společné večeři zasedají k přednášce našeho zvláštního hosta, pana Ing. Jiřího Krále.

Připravená prezentace obsahující řadu autentických fotografií, výkresů a skic provázená poutavým komentářem následně přiblíží čas automobilových závodů, první ilustrace, konstruktérskou činnost a průběžnou stavbu prototypů a maket z pera pana Ing. Václava Krále. Připomenutí se dočká řada autokrosových bugin, ideových návrhů, prototyp vozu Tatra T613 Prezident, závodní speciál Tatra T602 Tatraplan Sport, otevřený supersportovní vůz Mysterro i malé kupé Rebel. Hlavní část přednášky je věnována návrhu, konstrukci a vzhledu sportovního automobilu připravovaného ve spolupráci se společností Metalex, později známého jako Tatra MTX V8. Hosté se dozvídají vše o počátcích tohoto jedinečného projektu, oficiálním představení odborné veřejnosti a postupu prací v kontextu porevolučního období. Zajímavým dodatkem je aktuální stav pátého vozu s mírně upravenou karoserií, postaveného na hliníkovém trubkovém rámu a osazeného agregátem Porsche. Spolu s prací pan Ing. Václava Krále se účastníci rovněž dozvídají mnoho zajímavého o profesní dráze a projektech pana Ing. Jiřího Krále. Perličkou nakonec je odhalení tajemného návrhu z dokumentárního cyklu Gen, který musel televiznímu štábu v době natáčení zůstat utajen…

Neděle

Nedělní ráno se nese v duchu proměn poté, co se pozdě v noci ulehající bouře probouzí jako modrá obloha. Po vydatné snídani se hosté shromažďují před vstupem do muzea sportovních vozů, kde se jich ujímá náš další host a zároveň průvodce, pan Richard Trajbold. Prohlídka expozice začíná v prvním patře. Zde stojí čerstvě dostavěná replika vozu Tatra T603 B5 Marathon de la Route, jejíž představení doplní start upraveného agregátu. Zvuk rozléhající se expozicí muzea rozproudí živou diskuzi, v níž účastníci pokračují u soutěžního vozu Tatra T602 Tatraplan Sport, kterou si pro účel závodů historických vozidel nechal postavit český herec Luděk Munzar. Zájmu se dále těší množství závodních speciálů a formulových vozů domácí, evropské i zámořské produkce. Kolektivní dialog tvoří zvídané dotazy, vyčerpávající odpovědi a slova uznání provázená nadšením. Prohlídka muzea pokračuje v přízemí, které je v současné době teritoriem černého speciálu Eccora V8 Sport, vycházejícího z osobního modelu Tatra T700. Spolu s ním je zde možné zhlédnout i slavný Ford T, který svou sériovou výrobou způsobil revoluci v silniční dopravě. Prohlídku muzea sportovních vozů uzavírá návštěva depozitáře, kde v bezpečí odpočívá, případně na renovaci čeká řada unikátních vozů. K nim se řadí i studie dvoumístného sportovního roadsteru, která je výsledkem společného úsilí pana Ing. Václava Krále a jeho syna, pana Ing. Jiřího Krále.

Odpolední část programu má jediné téma, a to v pořadí třetí vyrobený exemplář vozu Tatra MTX V8. Standardně je pevnou součástí expozice muzea sportovních vozů, v níž sousedí se soutěžním vozem Tatra T602 Tatraplan Sport. Účastníci námi pořádané akce se s ním však setkávají na parkovišti za budovou muzea, kde si ho mohou zcela nerušeně prohlédnout a zdokumentovat. První setkání z bezprostřední blízkosti má za následek zvláštní mrazení. Metalická černá barva dle přání původního majitele dodává jeho podmanivému výrazu s výklopnými světlomety zvláštní kouzlo. Otevření nůžkových dveří, přední a zadní části kapotáže spouští bouři spouští a záři blesků fotoaparátů. Komentář pana Ing. Jiřího Krále dále osvětluje použitá technická a tvarová řešení nadčasové karoserie. Základní parametry, výkon motoru a další technické údaje hostům sdělí pan Richard Trajbold. Následně přichází dlouze očekávaná chvíle věnovaná ukázce schopností unikátního vozu. A právě s nimi se přítomní seznámí tím nejlepším způsobem, a to svezením na sedadle spolujezdce. Okolím se rozléhá chraplavý zvuk osmiválcového motoru a na tvářích hostů se objevuje úsměv. Zátah motoru ve vyšších otáčkách spolu s jeho jízdními vlastnostmi berou dech. Nedostatek paliva v nádrži nicméně vzápětí připomíná, že i tento kosmicky vyhlížející dopravní prostředek spaluje benzín. Příležitost ke svezení neodmítá ani pan Ing. Jiří Král, a tak se účastníkům naskýtá pohled na automobil vezoucí svého spoluautora. A jak se posléze dozvídají, právě tento pohled je zajímavou paralelou. Na fotografii v originálním prospektu totiž na místě spolujezdce sedí právě pan Ing. Jiří Král, toho času však s ředitelem společnosti Metalex za volantem…

Zakončení akce se nese v příjemné atmosféře zpestřené losovací soutěží o malou cenu a předáním dárkových tašek s propagačními předměty sdružení Tatra Heritage, renovátorské dílny Tatra Vintage a partnerské společnosti TATRA, a.s.

Děkujeme panu Ing. Jiřímu Králi za mimořádnou vstřícnost a velmi zajímavou přednášku, panu Richardu Trajboldovi za nesmírnou ochotu spojenou s přípravou vozidla a prohlídku expozice muzea sportovních vozů a všem zaměstnancům muzea Tomáše Garrigue Masaryka za skutečně vřelé přijetí a poutavý výklad. Těšíme se již dnes na další setkání a návštěvu Lán!

Exkurze: Masarykův okruh, 28. 4. 2012, Brno

Koncem měsíce dubna podniklo naše sdružení první letošní exkurzi, věnovanou brněnskému automotodromu. K návštěvě nás přiměl vztah soutěžní tatrovácké minulosti k původnímu Masarykovu okruhu. Přišli jsme proto vzdát hold umění pilotů, kteří zde získali vavřín vítězů a zapsali se do historie motoristického sportu. Účastníci exkurze měli jedinečnou příležitost navštívit místo v průběhu víkendu, a to bez davů proudících k tribunám. Zpestřením se stalo dění na dráze, kterou si pronajali zahraniční nadšenci. Průvodkyně nás v areálu přivítala krátce před desátou hodinou. Program zahájila komentovaná prezentace ve starém tiskovém centru, kde jsme se seznámili s původním okruhem, stavbou nového a současnou podobou areálu po všech úpravách. Velmi nás potěšila zmínka o Brunu Sojkovi, Tatraplanu Sport a monopostu Tatra 607. Prezentaci následoval přesun na pracoviště časoměřičů, dispečerů a komentátorů, zastavení na terase v hlavní budově a návštěva nového tiskového centra, salonků a boxů a focení na stupních vítězů, jimiž se pro tento den stali všichni zúčastnění. Překvapení znamenalo přistavení zásahového vozidla Tatra 613 Speciál, které nám detailně představil člen záchranného týmu. Závěr akce se nesl ve sportovním duchu, a to při závodu na motokárách, v němž jezdci rozhodně neřekli své poslední slovo…

Děkujeme společnosti Automotodrom Brno, a.s. za přípravu zajímavého programu, organizátorům přejeme řadu budoucích šampionů na stupních vítězů a těšíme se na další napínavá sportovní klání!Napsali o nás: Clubinfo, Tatra-Register Deutschland

V polovině měsíce června obdrželo naše sdružení darem poslední číslo magazínu Clubinfo, který pravidelně připravuje klub "Tatra-Register Deutschland". K vlastní radosti jsme v něm našli obsáhlý článek o naší dubnové exkurzi, jehož autorem je pan Roland Henkel. Rádi bychom se s Vámi podělili o jeho milá slova, za která mu tímto velmi děkujeme.

Celý článek ve formátu PDF

Tatra Heritage: Dvoudenní program, 14. a 15. 4. 2011, Kopřivnice

První akce uspořádaná naším sdružením proběhla v polovině dubna letošního roku. Pozvání přijalo vedení, členové a příznivci dvojice zahraničních klubů. První den konání hosté míří na radnici města Kopřivnice, kde je osobně přijímá jeho starosta, pan Ing. Josef Jalůvka. Dalším zastavením připraveného programu je návštěva expozice technického muzea, kde se účastníci jedinečnou prohlídkou seznamují se slavnou minulostí značky Tatra. Večerní program zpestří promítání materiálů z archivu technického muzea. Druhý den konání otevírá návštěva sídla akciové společnosti Tatra, kde se představuje stávající podoba společnosti a poslední modelové řady. V rámci exkurze závodem sledují účastníci výrobu nákladního automobilu. Po společném obědě následně vyráží na tovární polygon, kde si prohlédnou výběr ze stávající produkce a během zkušebních jízd osobně prověří schopnosti přistaveného vojenského speciálu. Zakončení akce a vzájemné rozloučení probíhá v odpoledních hodinách, a to před správní budovou.

Děkujeme všem našim partnerům za profesionální přístup, vstřícné jednání a jedinečné zážitky a těšíme se spolu s našimi zahraničními přáteli na další setkání, spojené se značkou Tatra!